------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universal Pro End Cap Pack 4mm/5mm

CHA094-OJ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA094-RJ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA094-SJ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA094-UJ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA094-EJ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA094-NJ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universal Pro End Cap Pack 4.5mm/5mm

CHA099-OJ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA099-RJ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA099-SJ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA099-UJ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA099-EJ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA099-NJ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open End Cap Shift

BOT192-2BJ
4mm Alloy Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT192-2RJ
4mm Alloy Red
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT192-2SJ
4mm Alloy Silver
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT192-2UJ
4mm Alloy Blue
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT192-2EJ
4mm Alloy Green
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT192-2NJ
4mm Alloy Orange
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT192-2OJ
4mm Alloy Gold
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT115-4H
4mm Brass Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT115-4F
4mm Plastic Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open End Cap Brake

BOT192BJ
5mm Alloy Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT192RJ
5mm Alloy Red
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT192SJ
5mm Alloy Silver
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT192UJ
5mm Alloy Blue
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT192EJ
5mm Alloy Green
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT192NJ
5mm Alloy Orange
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT192OJ
5mm Alloy Gold
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT115-2D
5mm Brass CP
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT115-2DE
5mm Brass Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT115-3
5mm Brass CP
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT115-3E
5mm Brass Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT115-6
5mm Brass CP
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sealed End Cap Shift

BOT057BJ
4mm Alloy Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT057RJ
4mm Alloy Red
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT057SJ
4mm Alloy Silver
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT057UJ
4mm Alloy Blue
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT057EJ
4mm Alloy Green
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT057NJ
4mm Alloy Orange
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT057OJ
4mm Alloy Gold
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT112BJ
4.5mm Alloy Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT112RJ
4.5mm Alloy Red
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT112SJ
4.5mm Alloy Silver
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT112OJ
4.5mm Alloy Gold
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT007
4mm Plastic Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lined End Cap

BOT723BJ
4mm Alloy Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT258BJ
4.5mm Alloy Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT115-4A
4mm Plastic Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT060BJ
5mm Alloy Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT193-1
5mm Plastic Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hooded End Cap

BOT260-OJ
4mm Alloy Gold
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT271-OJ
4.5mm Alloy Gold
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT269-OJ
5mm Alloy Gold   New
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT260-BJ
4mm Alloy Black   New
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT271-BJ
4.5mm Alloy Black   New
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT269-BJ
5mm Alloy Black   New
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anti-Kink End Cap

BOT976
4mm Plastic Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT977
4.5mm Plastic Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT978
5mm Plastic Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cable Donut

BOT170-B
4-5mm TPR Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT170-C
4-5mm TPR Clear
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cable Tip

CHA074
1.8mm Gold/Black/Red
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA075
1.8mm Green/Orange/Pink
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT117-AO
1.2mm Gold
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT117-A
1.2mm Silver
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT117-CO
1.8mm Gold
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT117-C
1.8mm Silver
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT117-C06
1.8mm Red
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT117-C7
1.8mm Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT117-C08
1.8mm Blue
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT117-C61
1.8mm Green
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT117-P
1.8mm Pink
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT117-T
1.8mm Orange
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universal Pro Non-Crimp

CHA069
Gold
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA070
Silver
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA071
Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CHA072
Red
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nosed End Cap

BOT012BJ
4mm Alloy Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT012RJ
4mm Alloy Red
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT012SJ
4mm Alloy Silver
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT012UJ
4mm Alloy Blue
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT012EJ
4mm Alloy Green
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT012NJ
4mm Alloy Orange
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT012OJ
4mm Alloy Gold
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT051BJ
4.5mm Alloy Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT051RJ
4.5mm Alloy Red
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT051SJ
4.5mm Alloy Silver
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT051UJ
4.5mm Alloy Blue
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT051EJ
4.5mm Alloy Green
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT051NJ
4.5mm Alloy Orange
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT051OJ
4.5mm Alloy Gold
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT061BJ
5mm Alloy Black
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT061RJ
5mm Alloy Red
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT061SJ
5mm Alloy Silver
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT061UJ
5mm Alloy Blue
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT061EJ
5mm Alloy Green
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT061NJ
5mm Alloy Orange
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOT061OJ
5mm Alloy Gold
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
       
ホームページに記載されている商品の価格・仕様及びデザイン等は、予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。商品のカラーは、画面の関係で実際のカラーと異なる場合がございます。